English (United Kingdom)French (Fr)Español(Spanish Formal International)Japanese(JP)简体中文(中国)Italian - ItalyRomână (România)Deutsch (DE-CH-AT)GreekRussian (CIS)Bulgarian (Български)Polish (Poland)Português (Brasil)Nederlands - nl-NLSvenska (Sverige)Čeština (Česká republika)Danish(DK)Vietnamese-VNMagyar (Hungarian)Slovenčina (Slovenská republika)Korean(Republic of Korea))Norsk bokmål (Norway)CatalanМакедонски (Macedonian)

Number of Visitor Pageloads:

tumblr analytics

Your personal vibrational level determines the reality around you: your opportunities, your relationships, your experience and manifesting of your goals and dreams:

  • Discover how to improve your skills
  • Increase your awareness and psychic abilities
  • Raise the level of happiness and quality of life

Start raising your vibrational level today

V roce 2011 došlo v lidském kolektivu  k rozdělení. Na ty, kteří chtěli mít posílenou, vědomou, strachu prostou, probuzenou realitu fyzického vtělení, a na ty, kteří takovou realitu nechtěli. Gaia je aktivně vedena k fyzické separaci v průběhu času, během tří generací. Tato separace Gaii je jemná a bez traumatu. Ale my, lidský kolektiv, jsme tlačeni k rychlé a divoké separaci.

Různí lidé v prostředí, ve kterých se nacházím, zmiňují Třetí světovou válku a podobné apokalyptické scénáře. O tomto tématu v současnosti diskutuji v různých emailových, textových i ústních konverzacích (i na webu WalkWithMeNow.com). Opravdu to vypadá , že naším kolektivem byla zvolena rychlá fyzická separace realit. No a nyní se to děje. To v tuto chvíli probíhá. To, o čem rozhodujeme.

 Většina lidí na Zemi bude tuto volbu interpretovat a manifestovat (projevovat)   v závislosti na tom, co je pro ně reálné. Jaké volby vidí jako reálné, skutečné. Je dobré pamatovat na to, že nikdo za nás tuto volbu neudělá, nikdo si nás nezvolí, nejsou žádní „vyvolení lidé“. Na nikoho není namířeno. Je to každý jednotlivý člověk, kdo se rozhoduje sám za sebe. Když pracujete na sobě, volíte si posílenou realitu. Je to takto jednoduché.

This text has not yet been translated.
If you have good English skills and you understand the concepts on this website please help us by sending a translation for this text.

Abstracted and edited from this MP3 Talk by Inelia Benz, which is ready for download.

"Today, I want to talk about how a physical action based on a solid intent, on a solid clear intent, will shift us very quickly into a more resonant timelines.

Shifting into more resonant timelines, or manifesting the world of your dreams, and also basically shifting your reality, are all very closely related if not the same thing.

I’ve talked about manifestation many times before, and the methodology that we can use to manifest things quickly in the physical universe. I’ve also talked about how to reconnect with our environment, which is also part of the same thing.

Today I want to talk about the subject in more detail and from a slightly different perspective. Once we look at the creation, or manifestation, of our reality from different perspectives, we start to get a complete view, or more holistic, more empowered view. And with that more empowered view, we are able to manifest things quicker and more easily.

This text has not yet been translated.
If you have good English skills and you understand the concepts on this website please help us by sending a translation for this text.

So, I wake up this morning and find myself feeling guilty... oops what did I do???

Guilt is one of those dissonant energies that are widely promoted by the popular media, religion and cultural and social programs. BIIIG TIME. Why? because it lowers our vibration and sucks us into the victim/aggressor cycle.

My first thought was, "what did I do that's so bad to wake me up with buckets of guilt?" I spent several hours allowing the feeling of guilt to exist, express, grow... and nothing.  I had no idea why it was there, or where it came from.  I did see that it had overtones of victim/aggressor energy, and fear.

When I was a young kid, at some point I decided I wanted to experience life as a regular human being experiences it.  This was mainly because I had no grasp of why people behaved in the way they behaved, or held on to dissonant energies way past the time they were triggered.  The decision was immediately carried out, and I was able to experience many strong, human emotions, conflicts, decisions, I suffered (held on to pain past the moment of its usefulness), and so on.  But it was artificial, and even at the darkest pits of despair, I was observing, learning, knowing it was artificial.

One of the first acts I did as a kid, when I was able to "experience" being human, was to remove a personal guilt by removing the memory of what I had done/experienced from my mind. This cascaded into forgetfulness, the vail fell across my eyes. Before that, I had complete recall of every single moment in my life. I could quote from a random page of a book I had read several years earlier. After that, I couldn't remember what I had for breakfast.

Some decades later, the usefulness of "living like a human being" died off, and I stepped into my natural self once more, but with several programs still in place from the years of "being human". This means that often I don't know what a particular dissonance is about, where it comes from, or what triggered it, but have a sense of what it might be by it's "description".

Pracujeme na sobě, nacházíme prostředky, které nás posilují, a posouváme naše uvědomění, protože chceme ZMĚNU. Chceme změnu našich osobních životů, našeho vnímání a životního stylu, a chceme vidět větší, globální změnu lidského druhu.

Aby k této změně mohlo dojít, můžeme pracovat na různých okolnostech:

1.     Je tu originální záměr, co chceme aby se stalo.

2.     Dále je tu období, kdy zpracováváme své strachy, překážky víry a nedůvěru v možnost změny. To může zahrnovat i jakékoliv posuzování současné situace.

3.     Poté uvolňujeme lpění na způsobech, kterými se dostáváme k žádoucímu výsledku,  a uvolňujeme omezení tohoto výsledku (otevíráme se „tomuto nebo lepšímu“ typu energie).

4.     Nyní zpracováváme „zábrany“, které se vynoří v reálném životě. Vypadá to, že není možné je překonat.

5.     Učiníme rozhodnutí – „ano, má se to stát“. A co víc, nyní žijeme v energii „pochopení“ (Knowing).

6.     Potom „cítíme“ novou realitu, jako by existovala již nyní. Cítíme ji fyzickými i emočním tělem jako „reálnou“. Nikoli jako něco, co chceme, co potřebujeme nebo čeho dosáhneme někdy v budoucnosti: cítíme ji jako skutečnou realitu, NYNÍ.

7.     A konečně, konáme ve fyzickém světě.

Dejme si příklad takové zkušenosti z reálného života. Řekněme, že např. osoba jménem Sam chce získat novou práci, ale má velké finanční a emoční vazby se svojí současnou pracovní strukturou:

1.     Sam si uvědomuje, že chce novou práci a chce se ve svém životě pohnout, nezávisle na svém současném pracovním místě. Toto je původní záměr: nová práce.

2.     Bojí se, že ztratí dosavadní jistotu a nová práce nemusí vyjít. Také se bojí, zda vyjde finančně a dokáže podporovat sebe, své děti, a ještě platit manželovi výživné. V současné době je trh práce ve špatném stavu a Sam má pocit, že ve svém věku nikde nedostane novou pozici. Také se bojí ztráty přátelství, které má se spolupracovníky a poradci. Střídavě se každé dva týdny vzájemně hostí na zahradní party. Navíc se angažuje v jejich golfové soutěži. A práce není tak strašná…. Některé dny si ji vlastně i užívá.

Z čeho má Sam strach: ze ztráty bezpečí, příjmu, že je příliš stará pro trh práce, ze ztráty přátel a společenských aktivit. Posuzuje současnou práci jako „celkem dobrou“ – a tedy to možná není až tak dobrý nápad ji změnit. Sedne si a udělá si Cvičení na zpracování strachu, aby své strachy rozpustila (https://ascension101.com/cs/fear-processing-excercise.html), a cvičení na odstranění vložené překážky (Firewall) (https://ascension101.com/home/free-articles/34-november-2010/106-firewall-to-ascension-the-program-they-dont-want-you-to-find.html), aby zpracovala svá posuzování a energii skutečného činu. Nyní se rozhodne, že půjde vpřed a začne hledat možné pozice.

3.     Sam silně cítí, že musí získat novou práci, kde může více využít své tvořivé umělecké schopnosti. Vzdálenost práce by měla být do 20 mil od domova a plat by měl být stanovenou částku ročně.

 I když má dobrou startovací pozici, ujistí se, že přidala ke svému „seznamu“ ještě lepší varianty. Zároveň ale uvolňuje lpění na místě práce.

4.     Ve chvíli, kdy se dostane do bodu skutečného rozhodnutí pro novou práci, odejde její nadřízený do důchodu a jí je nabídnuto stát se vedoucí oddělení. Zvýší se počet jejích pracovních hodin a administrativních povinností. Dále zjistí, že se jí v domácnosti usadili mravenci, a tak je donucena vzít si větší půjčku, aby to dala do pořádku.

Po denní meditaci si v klidu prohlédne energie představované ve vnějším světě zmíněnými fyzickými zábranami. Jsou to způsoby, kterými její prostředí zrcadlí, že by  právě teď neměla z práce odcházet? Nebo jsou to strachy či společenská přesvědčení, ke kterým se ještě vědomě nedostala? Nebo je to tlak Vyššího Já, aby právě teď radikálně změnila svůj život? Dochází k závěru, že je to směs strachu a tlaku jejího Vyššího Já, aby se právě teď ze stávající situace vymanila. Zpracuje své strachy a emoční reakce na nové pracovní zatížení a finanční břemeno.

5.     Sam nyní VÍ, že je připravena na novou práci a že to bude naprosté zlepšení oproti tomu, jak je to v jejím životě nyní.

Energie Vědění (Knowing, „poznání, pochopení“) je protikladná k energii chtění, přání či potřebě nové reality a je radikálně odlišná. Např. my VÍME, jakou barvu mají naše vlasy – my si PŘEJEME/CHCEME/POTŘEBUJEME jezdit na prázdniny častěji.

6.     Když jde Sam nyní do práce, plně cítí svoji novou zkušenost. Uspokojení, užití své tvořivé a umělecké stránky, méně pracovních hodin, více peněz – už to není toužebné přání, ale realita. Sam se cítí bezpečně, oceněná, spokojená, šťastná, celistvá. Lidé jí nyní celý den oplácejí úsměv, cítí její sebevědomí …a ona se mnohem elegantněji obléká! 

Když se posuneme, děje se to v přítomnosti. Děje se to tam, kde jsme. Záhy poté nám naše prostředí začne zrcadlit naši novou „realitu“.

 

7.     A v tuto chvíli si Sam sedne a ze srdce sepíše upřímné shrnutí („Resume“, Žádost o práci), které pravdivě odráží její osobnost a zájmy. To je FYZICKÁ AKCE. Zkontroluje si, zda s ní výsledek ladí, ujistí se, že neobsahuje energie strachu, potřeb či lpění, a rozešle ho do několika společností po celém světě. Poté dostane strach, že bude odmítnuta, její pravé Já bude ohroženo a zavrženo. Zpracuje tyto strachy a uvědomí si, že necítí vůbec žádné lpění na výsledcích ani na práci. Je šťastná, klidná, spokojená. VÍ, že její dokonalá práce existuje: je to jen otázka vibrační shody s její časovou linií.

Fyzická akce bez nánosu a zátěže programů je velmi důležitá. A když ji uděláme, často se vynoří strachy a pochybnosti. Tehdy zpracováváme tyto strachy opravdu vážně a svědomitě.

 

Tento příklad může být převeden na různé životní situace: stěhování, hledání partnera, rozcházení se s partnerem, změnu fyzického vzhledu, začátek nového hobby, dosažení osvícení… co vás napadne.

Na toto téma budu mluvit a diskutovat na naší nové podporující platformě http://walkwithmenow.com/ MP3 v červenci 2014! Ale nemějte obavy, pokud se nestihnete připojit: MP3 bude uvolněno veřejnosti o týden později.

Zůstaňte naladěni a čekejte na osobní pozvání připojit se k této platformě. Dostanete ho 26. července tohoto roku nebo po něm. Pokud jste si koupili kurs Ascension 101, získáte celý měsíc přístup zdarma, včetně materiálu (pokud se registrujete).

Strana 10 z 14

10

Interview With an Angel

Inelia's latest novel is here!

Read More

Ascension Updates

Subscribing to our newsletter is the best way to connect with us. You will receive updates about new content, events and even a few surprises :)

captcha 

Interview with A Psychic Assassin

Explore the flexible nature of our reality as this interview turns into an adventure!

Read More

Inelia Benz

- writer
- blogger
- dreamer
- painter
- musician

Read More

Interview with An Alien

Ascension and Awakening eBook

Read More

Donate

If you wish to support the work of Inelia Benz you can do so by making a donation. Your funds will empower all the free information and content that is available now on the website. Thank you!

Make a donation

Love, Sex and Soulmates

love, sex and relationships- "falling" in love
- does a soul have sex?
- gender as opposed to sex
- the urge to find the one

Order now

The Spirit of Money

Money it's an energy being, it's alive.

Make friends with the Spirit of Money and invite it back into your life with this simple yet powerful exercise.

Transcript and recording are feely available.

Do the Exercise

Process your Fears

Fear is the emotion that keeps you back, that has the most lowering effect on vibrational level. Fear can remain as a back thought when you do your meditations or visualizations. Suppressing this emotion is not helpful, but you can process it and release it from your body. The transcript of the exercise is freely available.

Order now

Get your Ascension101 Course

Details >

Get Ascension Updates:

captcha